Lịch làm việc THỨ TƯ, 27/10/2021

 TênSkypeStatusLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Huyền - QT enviet_booker49
Online
12:00 - 16:00
2249
0969843843
Ms.Phương - QT enviet-booker6
Online
13:00 - 16:00
2206
0969020020
Mr.Chinh - QT enviet_booker62
Online
13:00 - 16:00
2262
0972481481
Mr.Quang - QT enviet_booker29
Online
13:30 - 17:00
2229
0965020020
Ms.Lan - QT enviet_booker7
Online
13:30 - 16:30
2107
0964144144
Ms.Thủy - QT enviet_booker19
Online
13:30 - 17:30
2319
0987495495
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40
Online
13:30 - 17:30
 
0976496496
NỘI ĐỊA
Ms.Dương enviet_booker83
Online
12:00 - 17:00
2283
0965030030
Ms.Ly enviet_booker24
Online
13:00 - 16:00
2224
0962842842
Ms.Phương enviet_cs01
Online
12:00 - 16:30
2190
0967320320
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com
Online
12:00 - 16:30
2163
0966041041
Ms.Hà enviet_booker12
Online
13:30 - 16:30
2112
0972610610
Ms.Chinh callcenter_ev04
Offline
13:30 - 16:30
 
0944320320
Ms.Bích Offline
13:00 - 17:00
 
0934320320
Ms.Yến Offline
13:00 - 17:00
 
0965320320
Ms.Châu enviet_cs02
Offline
13:00 - 17:00
2191
0969320320
Ms.Lcc enviet_lcc
Online
13:00 - 17:00
 
0987320320
Ms.Linh live:enviet_booker48
Online
13:00 - 17:00
 
0966742742
Ms.Phúc enviet_booker36
Online
13:00 - 17:00
2136
0974710710
Ms.Liên enviet-booker35
Online
13:30 - 17:30
2335
0976493493
Ms.Tiền enviet_booker81
Online
13:30 - 17:30
2381
0982310310
Ms.Kiều live:booker86_3
Online
13:30 - 17:00
2386
0997320320