Lịch làm việc THỨ HAI, 19/04/2021

 TênSkypeStatusLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Vi - QT enviet_booker47
Online
07:30 - 11:30
2147
0968327327
Ms.Trang - QT enviet_booker1
Online
07:30 - 12:00
 
0918557788
Ms.Thy - QT Online
07:30 - 12:00
2145
0966724724
Ms.Hà - QT enviet_booker76
Online
07:30 - 12:00
2176
0987557788
Mr.Thành - QT enviet-booker20
Online
07:30 - 12:00
 
0967374374
NỘI ĐỊA
Ms.Ly enviet_booker24
Online
07:00 - 12:00
2224
0962842842
Ms.Phương enviet_cs01
Online
07:30 - 11:30
2190
0967320320
Ms.Hà enviet_booker12
Online
07:30 - 12:00
2112
0972610610
Ms.Nhàn enviet_booker9
Online
07:30 - 12:00
2109
0974423423
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com
Online
07:30 - 12:00
2163
0966041041
Ms.Phúc enviet_booker36
Online
07:30 - 12:00
2136
0974710710