Lịch làm việc THỨ NĂM, 26/04/2018

 TênSkypeStatusLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Hằng - QT enviet_booker73
Online
13:30 - 17:00
2273
0966.020.020
Ms.Phương - QT enviet-booker6
Online
13:30 - 17:30
2206
0969.020.020
Mr.Quang - QT enviet_booker29
Online
13:30 - 17:30
2229
0965.020.020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49
Online
13:30 - 17:30
2249
0969843843
Ms.Hà - QT enviet_booker76
Online
13:30 - 17:30
2176
0987 55 77 88
Mr.Duy - QT enviet_booker8
Online
13:30 - 17:30
 
0968.144.144
Ms.Lan - QT enviet_booker7
Online
13:30 - 17:30
2107
0964.144.144
Ms.Vân - QT enviet_booker2
Online
13:30 - 17:30
2102
0966 487 487
Ms.Thy - QT Online
13:30 - 17:30
2145
0966.724.724
NỘI ĐỊA
Ms.Như Enviet_booker 68
Online
13:30 - 17:30
 
0967144144
Ms.Trinh enviet_booker36
Online
13:30 - 17:30
2836
0961.330.330
Ms.Ly enviet_booker24
Online
13:30 - 17:30
2224
0962842842
Ms.Hương booker85@enviet-group.com
Online
13:30 - 17:30
2285
0969874874
Ms.Dương enviet_booker83
Online
13:30 - 17:30
2283
0965.030.030
Ms.Long Én Việt Booker 75
Online
13:30 - 17:30
2175
0967371371
Ms.Hà enviet_booker12
Online
13:30 - 17:30
2112
0972610610
Ms.Nhàn enviet_booker9
Online
13:30 - 17:30
2109
0974423423
Ms.Thành enviet-booker20
Online
13:30 - 17:30
2120
0978320320
Ms.Trâm LCC01@enviet-group.com
Online
13:30 - 17:30
2163
0977041041
Ms.Điệp lcc02@enviet-group.com
Online
13:30 - 17:00
2163
0966041041
Ms.Trân booker84@enviet-group.com
Online
13:30 - 17:00
8318
0966431431
Ms.Liên enviet-booker35
Online
13:30 - 17:30
2335
0976493493
Ms.Tiền enviet_booker81
Online
13:30 - 17:30
2381
0982.310.310
Ms.Thủy enviet_booker19
Online
13:30 - 17:00
2319
0987495495