Lịch làm việc THỨ BA, 23/01/2018

 TênSkypeStatusLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Mr.Chinh - QT enviet_booker62
Online
13:30 - 17:00
2262
0972.481.481
Ms.Phương - QT enviet-booker6
Online
13:30 - 17:30
2206
0969.020.020
Ms.Hạnh - QT enviet_booker23
Online
13:30 - 17:30
2223
0962144144
Mr.Quang - QT enviet_booker29
Online
13:30 - 17:30
2229
0965.020.020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49
Online
13:30 - 17:30
2249
0969843843
Ms.Trang - QT enviet_booker1
Online
13:30 - 17:00
 
0975708708
Ms.Thúy - QT enviet_booker50
Online
13:30 - 17:30
2150
0969841841
Ms.Thy - QT enviet_booker45
Online
13:30 - 17:30
2145
0966.724.724
Ms.Hà - QT enviet_booker76
Online
13:30 - 17:30
2176
0987 55 77 88
Mr.Duy - QT enviet_booker8
Online
13:30 - 17:30
 
0968.144.144
Mr.Tiến - QT live:enviet_booker4
Online
13:30 - 17:30
2404
0888 640.640
NỘI ĐỊA
Ms.Thắm enviet-booker15
Online
13:30 - 17:30
2415
01649320320
Ms.Hằng enviet_booker78
Online
13:30 - 17:30
2478
0989.550.550
Ms.Như Enviet_booker 68
Online
13:30 - 17:30
 
0967144144
Ms.Trinh enviet_booker36
Online
13:30 - 17:30
2836
0961.330.330
Ms.Ly enviet_booker24
Online
13:30 - 17:30
2224
0962842842
Ms.Hương booker85@enviet-group.com
Online
13:30 - 17:30
2285
0969874874
Ms.Hằng enviet_booker73
Online
13:30 - 17:30
2273
0966.020.020
Ms.Giang enviet_booker83
Online
13:30 - 17:30
2283
0965030030
Ms.Điệp lcc02@enviet-group.com
Online
13:30 - 17:00
2163
0966041041
Ms.Quế enviet_booker82
Online
13:30 - 17:00
2120
0966 841 841
Ms.Hà enviet_booker12
Online
13:30 - 17:30
2192
0972610610
Ms.Long Én Việt Booker 75
Online
13:30 - 17:30
2175
0967371371
Ms.Trâm LCC01@enviet-group.com
Online
13:30 - 17:30
2163
0977041041
Ms.Tiền enviet_booker81
Online
13:30 - 17:00
2381
0982.310.310
Ms.Trân booker84@enviet-group.com
Online
13:30 - 17:00
8318
0966431431
Ms.Thủy enviet_booker19
Online
13:30 - 17:30
2319
0987495495
Ms.Liên enviet-booker35
Online
13:30 - 17:30
2335
0976493493
Ms.Ngọc enviet_booker40
Online
13:30 - 17:30
2340
0976.496.496