Lịch làm việc CHỦ NHẬT, 15/09/2019

 TênSkypeStatusLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Huyền - QT enviet_booker49
Online
12:30 - 16:30
2249
0969843843
Mr.Thành - QT enviet-booker20
Online
12:30 - 16:30
 
0967374374
NỘI ĐỊA
Ms.Hương booker85_1
Online
12:30 - 16:30
2285
0969874874
Ms.Nhàn enviet_booker9
Online
12:30 - 16:30
2109
0974423423
Ms.Lcc LCC01@enviet-group.com
Online
12:30 - 16:30
2163
0977041041
Ms.Kiều booker86@enviet-group.com
Online
13:30 - 17:30
2386
0997320320