Lịch làm việc THỨ HAI, 06/04/2020

 TênSkypeStatusLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Hạnh - QT enviet_booker23
Online
12:00 - 16:30
2223
0962144144
Ms.Hà - QT enviet_booker76
Online
12:00 - 16:30
2176
0987557788
NỘI ĐỊA
Ms.Nhàn enviet_booker9
Online
12:00 - 16:30
2109
0974423423
Ms.Tiền enviet_booker81
Online
12:00 - 16:30
2381
0982310310