Lịch làm việc tuần 29/11/2021->05/12/2021

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Mr.Quang - QT enviet_booker29 08:00 - 12:002229
0965020020
Mr.Quang - QT enviet_booker29 12:30 - 16:302229
0965020020
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 16:30 - 17:302262
0972481481
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 18:00 - 21:002262
0972481481
Ms.Hà - QT enviet_booker76 16:30 - 17:302176
0987557788
Ms.Hà - QT enviet_booker76 18:00 - 21:002176
0987557788
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 08:00 - 12:002340
0888640640
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 08:00 - 12:002319
0987495495
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 13:30 - 17:302319
0987495495
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 13:30 - 17:302340
0888640640
NỘI ĐỊA
Ms.Cảnh enviet_booker66 08:00 - 12:002223
0967.380.380
Ms.Dương enviet_booker83 08:00 - 12:002283
0965030030
Ms.Cảnh enviet_booker66 12:30 - 16:302223
0967.380.380
Ms.Dương enviet_booker83 13:30 - 17:302283
0965030030
Ms.Huyền enviet_booker5 16:30 - 21:00 
0988350350
Ms.Chinh callcenter_ev04 08:00 - 12:00 
0944320320
Ms.Phúc enviet_booker36 08:00 - 12:002136
0974710710
Ms.Phúc enviet_booker36 12:30 - 16:302136
0974710710
Ms.Chinh callcenter_ev04 12:30 - 16:30 
0944320320
Ms.Yến 16:30 - 17:30 
0965320320
Ms.Hà enviet_booker12 16:30 - 17:302112
0972610610
Ms.Hà enviet_booker12 18:00 - 21:002112
0972610610
Ms.Yến 18:00 - 21:00 
0965320320
Ms.Kiều live:booker86_3 13:30 - 17:002386
0997320320
Ms.Kiều live:booker86_3 17:30 - 21:002386
0997320320