Lịch làm việc tuần 29/11/2021->05/12/2021

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Phương - QT enviet-booker6 07:00 - 11:002206
0969020020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 09:30 - 13:302249
0969843843
Ms.Lan - QT enviet_booker7 13:30 - 16:302107
0964144144
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 13:30 - 16:302150
0969841841
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 17:00 - 21:002150
0969841841
Ms.Lan - QT enviet_booker7 17:00 - 21:002107
0964144144
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 08:00 - 12:002319
0987495495
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 08:00 - 12:002340
0888640640
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 13:30 - 17:00 
0976496496
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 17:30 - 21:00 
0976496496
NỘI ĐỊA
Ms.Ly enviet_booker24 13:30 - 17:302224
0962842842
Ms.Phương enviet_booker63 17:00 - 22:302263
0343320320
Ms.Châu enviet_cs02 08:00 - 12:002191
0969320320
Ms.Phương enviet_cs01 08:00 - 12:002190
0967320320
Ms.Lcc enviet_lcc 08:00 - 12:00 
0987320320
Ms.Ngoan callcenter_ev06@outlook.com 08:00 - 12:001106
0933320320
Ms.Linh live:enviet_booker48 08:00 - 12:00 
0966742742
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 08:00 - 12:002163
0966041041
Ms.Bích 13:30 - 16:30 
0934320320
Ms.Bích 17:00 - 21:00 
0934320320
Ms.Kiều live:booker86_3 08:00 - 12:002386
0997320320
Ms.Tiền enviet_booker81 09:30 - 13:302381
0982310310
Ms.Trân live:booker84_2 13:30 - 17:008318
0966431431
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:302335
0976493493
Ms.Trân live:booker84_2 17:30 - 21:008318
0966431431