Lịch làm việc tuần 29/11/2021->05/12/2021

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 07:30 - 11:302249
0969843843
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 12:00 - 16:002249
0969843843
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 13:30 - 17:002262
0972481481
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 17:30 - 21:302262
0972481481
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 08:00 - 11:302150
0969841841
Ms.Lan - QT enviet_booker7 08:00 - 12:002107
0964144144
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 12:00 - 16:302150
0969841841
Ms.Hà - QT enviet_booker76 13:30 - 16:302176
0987557788
Ms.Lan - QT enviet_booker7 13:00 - 17:002107
0964144144
Ms.Hà - QT enviet_booker76 17:00 - 21:302176
0987557788
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 08:00 - 12:00 
0976496496
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 08:00 - 12:002319
0987495495
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 13:30 - 17:302319
0987495495
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 13:30 - 17:30 
0976496496
NỘI ĐỊA
Ms.Ly enviet_booker24 07:00 - 12:002224
0962842842
Ms.Cảnh enviet_booker66 08:30 - 11:302223
0967.380.380
Ms.Cảnh enviet_booker66 08:30 - 12:002223
0967.380.380
Ms.Cảnh enviet_booker66 12:00 - 17:002223
0967.380.380
Ms.Ly enviet_booker24 13:00 - 16:002224
0962842842
Ms.Huyền enviet_booker5 17:00 - 22:30 
0988350350
Ms.Phương enviet_booker63 17:00 - 22:302263
0343320320
Ms.Phúc enviet_booker36 08:00 - 11:302136
0974710710
Ms.Lcc enviet_lcc 08:00 - 12:00 
0987320320
Ms.Ngoan callcenter_ev06@outlook.com 08:00 - 12:001106
0933320320
Ms.Châu enviet_cs02 08:00 - 12:002191
0969320320
Ms.Linh live:enviet_booker48 08:00 - 12:00 
0966742742
Ms.Chinh callcenter_ev04 08:00 - 12:00 
0944320320
Ms.Yến 08:00 - 12:00 
0965320320
Ms.Phúc enviet_booker36 12:00 - 16:302136
0974710710
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 13:30 - 16:302163
0966041041
Ms.Bích 13:30 - 16:30 
0934320320
Ms.Linh live:enviet_booker48 13:00 - 17:00 
0966742742
Ms.Ngoan callcenter_ev06@outlook.com 13:00 - 17:001106
0933320320
Ms.Lcc enviet_lcc 13:00 - 17:00 
0987320320
Ms.Châu enviet_cs02 13:00 - 17:002191
0969320320
Ms.Yến 13:00 - 17:00 
0965320320
Ms.Chinh callcenter_ev04 13:00 - 17:00 
0944320320
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 17:00 - 21:302163
0966041041
Ms.Bích 17:00 - 21:30 
0934320320
Ms.Tiền enviet_booker81 08:00 - 12:002381
0982310310
Ms.Kiều live:booker86_3 08:00 - 12:002386
0997320320
Ms.Kiều live:booker86_3 13:30 - 17:302386
0997320320
Ms.Tiền enviet_booker81 13:30 - 17:302381
0982310310
Ms.Trân live:booker84_2 13:30 - 17:008318
0966431431
Ms.Trân live:booker84_2 17:30 - 21:308318
0966431431