Lịch làm việc tuần 29/11/2021->05/12/2021

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Phương - QT enviet-booker6 07:00 - 11:302206
0969020020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 07:30 - 11:302249
0969843843
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 07:00 - 12:002262
0972481481
Mr.Quang - QT enviet_booker29 08:30 - 12:002229
0965020020
Ms.Phương - QT enviet-booker6 12:00 - 15:302206
0969020020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 12:00 - 16:002249
0969843843
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 13:00 - 16:002262
0972481481
Mr.Quang - QT enviet_booker29 13:00 - 17:302229
0965020020
Ms.Hà - QT enviet_booker76 08:00 - 11:302176
0987557788
Ms.Lan - QT enviet_booker7 08:00 - 12:002107
0964144144
Ms.Hà - QT enviet_booker76 12:00 - 16:302176
0987557788
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 13:30 - 16:302150
0969841841
Ms.Trang - QT enviet_booker1 13:30 - 16:30 
0918557788
Ms.Lan - QT enviet_booker7 13:00 - 17:002107
0964144144
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 17:00 - 21:302150
0969841841
Ms.Trang - QT enviet_booker1 17:00 - 21:30 
0918557788
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 08:00 - 12:002340
0888640640
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 08:00 - 12:00 
0976496496
NỘI ĐỊA
Ms.Ly enviet_booker24 07:00 - 12:002224
0962842842
Ms.Ly enviet_booker24 13:00 - 16:002224
0962842842
Ms.Cảnh enviet_booker66 13:30 - 17:002223
0967.380.380
Ms.Cảnh enviet_booker66 17:30 - 21:302223
0967.380.380
Ms.Huyền enviet_booker5 17:00 - 22:30 
0988350350
Ms.Phương enviet_booker63 17:00 - 22:302263
0343320320
Ms.Phương enviet_cs01 08:00 - 11:302190
0967320320
Ms.Ngoan callcenter_ev06@outlook.com 08:00 - 12:001106
0933320320
Ms.Chinh callcenter_ev04 08:00 - 12:00 
0944320320
Ms.Linh live:enviet_booker48 08:00 - 12:00 
0966742742
Ms.Phúc enviet_booker36 08:00 - 12:002136
0974710710
Ms.Phương enviet_cs01 12:00 - 16:302190
0967320320
Ms.Yến 13:30 - 16:30 
0965320320
Ms.Linh live:enviet_booker48 13:00 - 17:00 
0966742742
Ms.Chinh callcenter_ev04 13:00 - 17:00 
0944320320
Ms.Ngoan callcenter_ev06@outlook.com 13:00 - 17:001106
0933320320
Ms.Phúc enviet_booker36 13:00 - 17:002136
0974710710
Ms.Yến 17:00 - 21:30 
0965320320
Ms.Kiều live:booker86_3 08:00 - 12:002386
0997320320
Ms.Liên enviet-booker35 08:00 - 12:002335
0976493493
Ms.Kiều live:booker86_3 13:30 - 17:302386
0997320320
Ms.Tiền enviet_booker81 13:30 - 17:002381
0982310310
Ms.Tiền enviet_booker81 17:30 - 21:302381
0982310310