Lịch làm việc tuần 29/11/2021->05/12/2021

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Phương - QT enviet-booker6 07:00 - 11:302206
0969020020
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 07:00 - 12:002262
0972481481
Ms.Phương - QT enviet-booker6 12:00 - 15:302206
0969020020
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 13:00 - 16:002262
0972481481
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 08:00 - 11:302150
0969841841
Ms.Lan - QT enviet_booker7 08:00 - 12:002107
0964144144
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 12:00 - 16:302150
0969841841
Ms.Trang - QT enviet_booker1 13:30 - 16:30 
0918557788
Ms.Lan - QT enviet_booker7 13:00 - 17:002107
0964144144
Ms.Trang - QT enviet_booker1 17:00 - 21:30 
0918557788
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 08:00 - 12:002319
0987495495
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 08:00 - 12:00 
0976496496
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 13:30 - 17:30 
0976496496
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 13:30 - 17:302319
0987495495
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 13:30 - 17:002340
0888640640
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 17:30 - 21:302340
0888640640
NỘI ĐỊA
Ms.Dương enviet_booker83 08:30 - 11:302283
0965030030
Ms.Cảnh enviet_booker66 08:30 - 12:002223
0967.380.380
Ms.Dương enviet_booker83 12:00 - 17:002283
0965030030
Ms.Ly enviet_booker24 13:30 - 17:002224
0962842842
Ms.Cảnh enviet_booker66 13:00 - 17:302223
0967.380.380
Ms.Ly enviet_booker24 17:30 - 21:302224
0962842842
Ms.Phương enviet_booker63 17:00 - 22:302263
0343320320
Ms.Hà enviet_booker12 08:00 - 11:302112
0972610610
Ms.Ngoan callcenter_ev06@outlook.com 08:00 - 12:001106
0933320320
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 08:00 - 12:002163
0966041041
Ms.Bích 08:00 - 12:00 
0934320320
Ms.Châu enviet_cs02 08:00 - 12:002191
0969320320
Ms.Lcc enviet_lcc 08:00 - 12:00 
0987320320
Ms.Hà enviet_booker12 12:00 - 16:302112
0972610610
Ms.Yến 13:30 - 16:30 
0965320320
Ms.Phúc enviet_booker36 13:30 - 16:302136
0974710710
Ms.Châu enviet_cs02 13:00 - 17:002191
0969320320
Ms.Lcc enviet_lcc 13:00 - 17:00 
0987320320
Ms.Ngoan callcenter_ev06@outlook.com 13:00 - 17:001106
0933320320
Ms.Bích 13:00 - 17:00 
0934320320
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 13:00 - 17:002163
0966041041
Ms.Yến 17:00 - 21:30 
0965320320
Ms.Phúc enviet_booker36 17:00 - 21:302136
0974710710
Ms.Liên enviet-booker35 08:00 - 12:002335
0976493493
Ms.Tiền enviet_booker81 08:00 - 12:002381
0982310310
Ms.Kiều live:booker86_3 08:00 - 12:002386
0997320320
Ms.Trân live:booker84_2 08:00 - 12:008318
0966431431
Ms.Trân live:booker84_2 13:30 - 17:308318
0966431431
Ms.Tiền enviet_booker81 13:30 - 17:302381
0982310310
Ms.Kiều live:booker86_3 13:30 - 17:302386
0997320320
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:302335
0976493493