Lịch làm việc tuần 25/10/2021->31/10/2021

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 08:00 - 12:002262
0972481481
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 12:30 - 16:302262
0972481481
Mr.Quang - QT enviet_booker29 16:30 - 17:302229
0965020020
Mr.Quang - QT enviet_booker29 18:00 - 21:002229
0965020020
Ms.Lan - QT enviet_booker7 08:00 - 12:002107
0964144144
Ms.Lan - QT enviet_booker7 12:30 - 16:302107
0964144144
Ms.Trang - QT enviet_booker1 16:30 - 17:30 
0918557788
Ms.Trang - QT enviet_booker1 18:00 - 21:00 
0918557788
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 08:00 - 12:002319
0987495495
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 08:00 - 12:002340
0888640640
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 13:30 - 17:302340
0888640640
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 13:30 - 17:302319
0987495495
NỘI ĐỊA
Ms.Cảnh enviet_booker66 08:00 - 12:002223
0967.380.380
Ms.Dương enviet_booker83 08:00 - 12:002283
0965030030
Ms.Dương enviet_booker83 12:30 - 16:302283
0965030030
Ms.Cảnh enviet_booker66 13:30 - 17:302223
0967.380.380
Ms.Huyền enviet_booker5 16:30 - 21:00 
0988350350
Ms.Hà enviet_booker12 08:00 - 12:002112
0972610610
Ms.Yến 08:00 - 12:00 
0965320320
Ms.Yến 12:30 - 16:30 
0965320320
Ms.Hà enviet_booker12 12:30 - 16:302112
0972610610
Ms.Bích 16:30 - 17:30 
0934320320
Ms.Bích 18:00 - 21:00 
0934320320
Ms.Liên enviet-booker35 08:00 - 12:002335
0976493493
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:302335
0976493493
Ms.Tiền enviet_booker81 17:30 - 21:302381
0982310310