Lịch làm việc tuần 25/10/2021->31/10/2021

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Phương - QT enviet-booker6 07:00 - 11:002206
0969020020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 09:30 - 13:302249
0969843843
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 08:00 - 12:002150
0969841841
Ms.Hà - QT enviet_booker76 17:00 - 21:002176
0987557788
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 08:00 - 12:002319
0987495495
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 08:00 - 12:002340
0888640640
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 13:30 - 17:302340
0888640640
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 13:30 - 17:302319
0987495495
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 13:30 - 17:00 
0976496496
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 17:30 - 21:30 
0976496496
NỘI ĐỊA
Ms.Ly enviet_booker24 13:30 - 17:302224
0962842842
Ms.Phương enviet_booker63 17:00 - 22:302263
0343320320
Ms.Phúc enviet_booker36 08:00 - 12:002136
0974710710
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 08:00 - 12:002163
0966041041
Ms.Châu enviet_cs02 08:00 - 12:002191
0969320320
Ms.Phương enviet_cs01 08:00 - 12:002190
0967320320
Ms.Lcc enviet_lcc 08:00 - 12:00 
0987320320
Ms.Ngoan callcenter_ev06@outlook.com 08:00 - 12:001106
0933320320
Ms.Linh live:enviet_booker48 13:30 - 16:30 
0966742742
Ms.Chinh callcenter_ev04 13:30 - 16:30 
0944320320
Ms.Chinh callcenter_ev04 17:00 - 21:00 
0944320320
Ms.Linh live:enviet_booker48 17:00 - 21:00 
0966742742
Ms.Trân live:booker84_2 08:00 - 12:008318
0966431431
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:002335
0976493493
Ms.Trân live:booker84_2 13:30 - 17:308318
0966431431
Ms.Liên enviet-booker35 17:30 - 21:302335
0976493493