Lịch làm việc tuần 23/04/2018->29/04/2018

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Mr.Quang - QT enviet_booker29 08:00 - 12:002229 0965.020.020
Mr.Quang - QT enviet_booker29 12:30 - 16:302229 0965.020.020
Ms.Hằng - QT enviet_booker73 16:30 - 17:302273 0966.020.020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 16:30 - 17:302249 0969843843
Ms.Hằng - QT enviet_booker73 18:00 - 21:002273 0966.020.020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 18:00 - 21:002249 0969843843
Ms.Hà - QT enviet_booker76 08:00 - 15:002176 0987 55 77 88
NỘI ĐỊA
Ms.Vân enviet_booker68 08:00 - 12:002468 0967144144 -
Ms.Huyền enviet_booker5 16:30 - 17:30  0988350350
Ms.Hằng enviet.booker28 16:30 - 17:30  0996320320
Ms.Hằng enviet.booker28 18:00 - 21:00  0996320320
Ms.Huyền enviet_booker5 18:00 - 21:00  0988350350
Ms.Huệ enviet_booker82 08:00 - 12:002182 01642320320
Ms.Long enviet_booker75 08:00 - 12:002175 0966.041.041
Ms.Long enviet_booker75 12:30 - 15:302175 0966.041.041
Ms.Huệ enviet_booker82 12:30 - 15:302182 01642320320
Ms.Hảo enviet-booker37 16:30 - 21:00  0966350350
Ms.Liên enviet-booker35 08:00 - 12:002335 0976493493
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:302335 0976493493
Ms.Thủy enviet_booker19 16:30 - 21:002319 0987495495