Lịch làm việc tuần 25/10/2021->31/10/2021

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Phương - QT enviet-booker6 07:00 - 12:002206
0969020020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 07:30 - 12:002249
0969843843
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 12:00 - 16:002262
0972481481
Ms.Phương - QT enviet-booker6 12:00 - 16:002206
0969020020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 13:00 - 16:302249
0969843843
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 08:00 - 12:002150
0969841841
Ms.Lan - QT enviet_booker7 13:30 - 16:302107
0964144144
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 13:00 - 17:002150
0969841841
Ms.Lan - QT enviet_booker7 17:00 - 21:302107
0964144144
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 08:00 - 12:002340
0888640640
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 13:30 - 17:002319
0987495495
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 13:30 - 17:302340
0888640640
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 17:30 - 21:302319
0987495495
NỘI ĐỊA
Ms.Ly enviet_booker24 07:00 - 12:002224
0962842842
Ms.Dương enviet_booker83 08:30 - 11:302283
0965030030
Ms.Dương enviet_booker83 12:00 - 17:002283
0965030030
Ms.Cảnh enviet_booker66 13:30 - 17:002223
0967.380.380
Ms.Cảnh enviet_booker66 17:30 - 21:302223
0967.380.380
Ms.Phương enviet_booker63 17:00 - 22:302263
0343320320
Ms.Phương enviet_cs01 08:00 - 11:302190
0967320320
Ms.Lcc enviet_lcc 08:00 - 12:00 
0987320320
Ms.Ngoan callcenter_ev06@outlook.com 08:00 - 12:001106
0933320320
Ms.Phúc enviet_booker36 08:00 - 12:002136
0974710710
Ms.Phương enviet_cs01 12:00 - 16:302190
0967320320
Ms.Linh live:enviet_booker48 13:30 - 16:30 
0966742742
Ms.Yến 13:30 - 16:30 
0965320320
Ms.Phúc enviet_booker36 13:00 - 17:002136
0974710710
Ms.Ngoan callcenter_ev06@outlook.com 13:00 - 17:001106
0933320320
Ms.Yến 17:00 - 21:30 
0965320320
Ms.Linh live:enviet_booker48 17:00 - 21:30 
0966742742
Ms.Kiều live:booker86_3 08:00 - 12:002386
0997320320
Ms.Tiền enviet_booker81 08:00 - 12:002381
0982310310
Ms.Tiền enviet_booker81 13:30 - 17:302381
0982310310
Ms.Kiều live:booker86_3 13:30 - 17:302386
0997320320