Lịch làm việc tuần 27/03/2017->02/04/2017

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
Phú Quốc : (077) 730.5050
Ms.Lợi enviet_booker60 08:00 - 12:002960 0967380380
Hồ Chí Minh : (08) 7300.5050
Ms.Vân-QT enviet_booker2 08:00 - 12:002102 0966 487 487
Ms.Huyền-QT enviet_booker8 08:00 - 12:002108 0968.144.144
Ms.Trang-QT enviet_booker1 08:00 - 12:002101 0975708708
Ms.Thy-QT enviet_booker45 08:00 - 12:002145 0966.724.724
Ms.Vi enviet_booker47 08:00 - 12:002147 0968 327 327
Ms.Thủy-QT enviet-booker3 09:30 - 13:302103 0973550550
Ms.Trinh-QT enviet_booker79 09:30 - 13:302179 0918557788
Mr.Tuấn enviet_booker9 13:30 - 17:302109 0974423423
Mr.Dương-QT enviet-booker20 13:30 - 17:302120 0967374374
Ms.Hà-QT enviet_booker76 13:30 - 17:302176 0987 55 77 88
Ms.Tuyền enviet_booker66 13:30 - 17:302166 0966742742
Ms.Hảo enviet-booker37 17:30 - 23:00  0966350350
Ms.Thúy enviet_booker50 18:00 - 21:002150 0969841841
Mr.Dương-QT enviet-booker20 18:00 - 21:002120 0967374374
Mr.Tuấn enviet_booker9 18:00 - 21:002109 0974423423
Hà Nội : (04) 7300.5050
Ms.Phương-QT enviet-booker6 08:00 - 12:002206 0944320320
Mr.Chinh-QT enviet_booker62 08:00 - 12:002262 0972.481.481
Ms.Huyền enviet_booker49 08:00 - 12:002249 0969843843
Ms.Hằng enviet_booker73 09:30 - 13:302273 0966.020.020
Ms.Hằng enviet.booker28 13:30 - 17:302273 0996320320
Ms.Nga enviet_booker63 13:30 - 17:302249 0966 854 854
Ms.Huyền enviet_booker5 17:30 - 23:00  0988350350
Ms.Nga enviet_booker63 18:00 - 21:002249 0966 854 854
Ms.Hằng enviet.booker28 18:00 - 21:002273 0996320320
Đà Nẵng : (0511) 730.5050
Ms.Thủy enviet_booker19 08:00 - 12:002319 0987495495
Ms.Thủy enviet_booker19 13:30 - 17:302319 0987495495
Côn Đảo : (064) 730.5050
Ms.Trinh enviet_booker36 08:00 - 12:002836 0961.330.330
Cần Thơ : (0710) 730.5050
Ms.Ngọc enviet_booker12 08:00 - 12:002512 0962.020 020
Mr.Nam enviet_booker80 17:00 - 23:00  01242.061.061
Bình Dương : (0650) 730.5050
Ms.Thắm enviet-booker15 08:00 - 12:002415 01649320320
Mr.Tiến-QT live:enviet_booker4 13:30 - 17:302404 0888 640.640