Lịch làm việc tuần 18/06/2018->24/06/2018

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Mr.Tiến - QT live:enviet_booker4 13:30 - 17:302404 0888 640.640
Ms.Phương - QT enviet-booker6 08:00 - 12:002206 0969.020.020
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 08:00 - 12:002262 0972.481.481
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 08:00 - 12:002249 0969843843
Ms.Hằng - QT enviet_booker73 09:30 - 13:302273 0966.020.020
Ms.Vân - QT enviet_booker2 08:00 - 12:002102 0966 487 487
Ms.Huyền - QT enviet_booker8 08:00 - 12:002108 0968.144.144
Ms.Trang - QT enviet_booker1 08:00 - 12:00  0975708708
Ms.Thy - QT 08:00 - 12:002145 0966.724.724
Ms.Vi - QT enviet_booker47 08:00 - 12:002147 0968 327 327
Ms.Thủy - QT 09:30 - 13:30  0973550550
Ms.Trinh - QT enviet_booker79 09:30 - 13:302179 0918557788
Mr.Dương - QT enviet-booker20 13:30 - 17:302120 0967374374
Ms.Hà - QT enviet_booker76 13:30 - 17:302176 0987 55 77 88
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 18:00 - 21:002150 0969841841
Mr.Dương - QT enviet-booker20 18:00 - 21:002120 0967374374
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 08:00 - 12:002319 0987495495
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 13:30 - 17:302319 0987495495
NỘI ĐỊA
Ms.Thắm enviet-booker15 08:00 - 12:002415 01649320320
Ms.Trinh enviet_booker36 08:00 - 12:002836 0961.330.330
Ms.Hằng enviet.booker28 13:30 - 17:30  0996320320
Ms.Nga enviet_booker63 13:30 - 17:302221 0966 854 854
Ms.Huyền enviet_booker5 17:30 - 23:00  0988350350
Ms.Nga enviet_booker63 18:00 - 21:002221 0966 854 854
Ms.Hằng enviet.booker28 18:00 - 21:00  0996320320
Ms.Tuấn enviet_booker9 13:30 - 17:302109 0974423423
Ms.Tuyền enviet_booker66 13:30 - 17:302166 0966742742
Ms.Hảo enviet-booker37 17:30 - 23:00  0966350350
Ms.Tuấn enviet_booker9 18:00 - 21:002109 0974423423
Ms.Ngọc enviet_booker12 08:00 - 12:002512 0962.020 020
Ms.Nam enviet_booker80 17:00 - 23:00  01242.061.061
Ms.Lợi enviet_booker60 08:00 - 12:002960 0967380380