Lịch làm việc tuần 25/10/2021->31/10/2021

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Phương - QT enviet-booker6 07:00 - 12:002206
0969020020
Ms.Phương - QT enviet-booker6 13:00 - 16:002206
0969020020
Mr.Quang - QT enviet_booker29 13:30 - 17:002229
0965020020
Mr.Quang - QT enviet_booker29 17:30 - 21:302229
0965020020
Ms.Hà - QT enviet_booker76 08:00 - 11:302176
0987557788
Ms.Hà - QT enviet_booker76 12:00 - 16:302176
0987557788
Ms.Trang - QT enviet_booker1 13:30 - 16:30 
0918557788
Ms.Trang - QT enviet_booker1 17:00 - 21:30 
0918557788
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 08:00 - 12:00 
0976496496
NỘI ĐỊA
Ms.Ly enviet_booker24 07:00 - 12:002224
0962842842
Ms.Dương enviet_booker83 08:30 - 11:302283
0965030030
Ms.Cảnh enviet_booker66 08:30 - 12:002223
0967.380.380
Ms.Dương enviet_booker83 12:00 - 17:002283
0965030030
Ms.Ly enviet_booker24 13:00 - 16:002224
0962842842
Ms.Cảnh enviet_booker66 13:00 - 17:302223
0967.380.380
Ms.Huyền enviet_booker5 17:00 - 22:30 
0988350350
Ms.Hà enviet_booker12 08:00 - 11:302112
0972610610
Ms.Châu enviet_cs02 08:00 - 12:002191
0969320320
Ms.Bích 08:00 - 12:00 
0934320320
Ms.Hà enviet_booker12 12:00 - 16:302112
0972610610
Ms.Chinh callcenter_ev04 13:30 - 16:30 
0944320320
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 13:30 - 16:302163
0966041041
Ms.Bích 13:00 - 17:00 
0934320320
Ms.Châu enviet_cs02 13:00 - 17:002191
0969320320
Ms.Chinh callcenter_ev04 17:00 - 21:30 
0944320320
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 17:00 - 21:302163
0966041041
Ms.Liên enviet-booker35 08:00 - 12:002335
0976493493
Ms.Kiều live:booker86_3 08:00 - 12:002386
0997320320
Ms.Kiều live:booker86_3 13:30 - 17:302386
0997320320
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:302335
0976493493
Ms.Trân live:booker84_2 13:30 - 17:008318
0966431431
Ms.Trân live:booker84_2 17:30 - 21:308318
0966431431