Lịch làm việc tuần 14/06/2021->20/06/2021

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Mr.Quang - QT enviet_booker29 08:00 - 12:002229
0965020020
Mr.Quang - QT enviet_booker29 12:30 - 16:302229
0965020020
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 16:30 - 17:302262
0972481481
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 18:00 - 21:002262
0972481481
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 08:00 - 12:002150
0969841841
Ms.Vi - QT enviet_booker47 08:00 - 12:002147
0968327327
Ms.Vi - QT enviet_booker47 12:30 - 16:302147
0968327327
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 12:30 - 16:302150
0969841841
Ms.Trang - QT enviet_booker1 16:30 - 17:30 
0918557788
Ms.Hà - QT enviet_booker76 16:30 - 17:302176
0987557788
Ms.Trang - QT enviet_booker1 18:00 - 21:00 
0918557788
Ms.Hà - QT enviet_booker76 18:00 - 21:002176
0987557788
NỘI ĐỊA
Ms.Cảnh enviet_booker66 08:00 - 12:002223
0967.380.380
Ms.Dương enviet_booker83 08:00 - 12:002283
0965030030
Ms.Dương enviet_booker83 12:30 - 16:302283
0965030030
Ms.Cảnh enviet_booker66 13:30 - 17:302223
0967.380.380
Ms.Phương enviet_booker63 16:30 - 21:002263
0343320320
Ms.Trân live:booker84_2 08:00 - 12:008318
0966431431
Ms.Trân live:booker84_2 13:30 - 17:308318
0966431431