Lịch làm việc tuần 25/10/2021->31/10/2021

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 07:00 - 12:002262
0972481481
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 13:00 - 16:002262
0972481481
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 08:00 - 12:002150
0969841841
Ms.Lan - QT enviet_booker7 13:30 - 16:302107
0964144144
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 13:00 - 17:002150
0969841841
Ms.Lan - QT enviet_booker7 17:00 - 21:302107
0964144144
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 08:00 - 12:002319
0987495495
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 13:30 - 17:302319
0987495495
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 13:30 - 17:002340
0888640640
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 17:30 - 21:302340
0888640640
NỘI ĐỊA
Ms.Cảnh enviet_booker66 08:30 - 11:302223
0967.380.380
Ms.Cảnh enviet_booker66 12:00 - 17:002223
0967.380.380
Ms.Ly enviet_booker24 13:30 - 17:002224
0962842842
Ms.Ly enviet_booker24 17:30 - 21:302224
0962842842
Ms.Phương enviet_booker63 17:00 - 22:302263
0343320320
Ms.Phương enviet_cs01 08:00 - 11:302190
0967320320
Ms.Linh live:enviet_booker48 08:00 - 12:00 
0966742742
Ms.Ngoan callcenter_ev06@outlook.com 08:00 - 12:001106
0933320320
Ms.Phương enviet_cs01 12:00 - 16:302190
0967320320
Ms.Yến 13:30 - 16:30 
0965320320
Ms.Phúc enviet_booker36 13:30 - 16:302136
0974710710
Ms.Linh live:enviet_booker48 13:00 - 17:00 
0966742742
Ms.Ngoan callcenter_ev06@outlook.com 13:00 - 17:001106
0933320320
Ms.Phúc enviet_booker36 17:00 - 21:302136
0974710710
Ms.Yến 17:00 - 21:30 
0965320320
Ms.Trân live:booker84_2 08:00 - 12:008318
0966431431
Ms.Trân live:booker84_2 13:30 - 17:308318
0966431431