Lịch làm việc tuần 25/10/2021->31/10/2021

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Phương - QT enviet-booker6 07:00 - 12:002206
0969020020
Mr.Quang - QT enviet_booker29 08:30 - 12:002229
0965020020
Ms.Phương - QT enviet-booker6 13:00 - 16:002206
0969020020
Mr.Quang - QT enviet_booker29 13:00 - 17:302229
0965020020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 13:30 - 17:002249
0969843843
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 17:30 - 21:302249
0969843843
Ms.Trang - QT enviet_booker1 08:00 - 11:30 
0918557788
Ms.Trang - QT enviet_booker1 12:00 - 16:30 
0918557788
Ms.Hà - QT enviet_booker76 13:30 - 16:302176
0987557788
Ms.Hà - QT enviet_booker76 17:00 - 21:302176
0987557788
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 08:00 - 12:00 
0976496496
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 13:30 - 17:30 
0976496496
NỘI ĐỊA
Ms.Dương enviet_booker83 08:30 - 11:302283
0965030030
Ms.Dương enviet_booker83 12:00 - 17:002283
0965030030
Ms.Huyền enviet_booker5 17:00 - 22:30 
0988350350
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 08:00 - 11:302163
0966041041
Ms.Châu enviet_cs02 08:00 - 12:002191
0969320320
Ms.Chinh callcenter_ev04 08:00 - 12:00 
0944320320
Ms.Lcc enviet_lcc 08:00 - 12:00 
0987320320
Ms.Hằng enviet_booker78 08:00 - 12:002478
0989550550
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 12:00 - 16:302163
0966041041
Ms.Bích 13:30 - 16:30 
0934320320
Ms.Hà enviet_booker12 13:30 - 16:302112
0972610610
Ms.Hằng enviet_booker78 13:00 - 17:002478
0989550550
Ms.Lcc enviet_lcc 13:00 - 17:00 
0987320320
Ms.Châu enviet_cs02 13:00 - 17:002191
0969320320
Ms.Chinh callcenter_ev04 13:00 - 17:00 
0944320320
Ms.Bích 17:00 - 21:30 
0934320320
Ms.Hà enviet_booker12 17:00 - 21:302112
0972610610
Ms.Kiều live:booker86_3 08:00 - 12:002386
0997320320
Ms.Kiều live:booker86_3 13:30 - 17:302386
0997320320
Ms.Tiền enviet_booker81 13:30 - 17:002381
0982310310
Ms.Tiền enviet_booker81 17:30 - 21:302381
0982310310