Lịch làm việc tuần 14/06/2021->20/06/2021

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Phương - QT enviet-booker6 07:00 - 11:302206
0969020020
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 07:00 - 12:002262
0972481481
Mr.Quang - QT enviet_booker29 08:30 - 12:002229
0965020020
Ms.Phương - QT enviet-booker6 12:00 - 15:302206
0969020020
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 13:00 - 16:002262
0972481481
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 13:30 - 17:002249
0969843843
Mr.Quang - QT enviet_booker29 13:00 - 17:302229
0965020020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 17:30 - 21:302249
0969843843
Ms.Vi - QT enviet_booker47 08:00 - 11:302147
0968327327
Ms.Hà - QT enviet_booker76 08:00 - 12:002176
0987557788
Ms.Trang - QT enviet_booker1 08:00 - 12:00 
0918557788
Ms.Vi - QT enviet_booker47 12:00 - 16:302147
0968327327
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 13:30 - 16:302150
0969841841
Ms.Lan - QT enviet_booker7 13:30 - 16:302107
0964144144
Ms.Trang - QT enviet_booker1 13:00 - 17:00 
0918557788
Ms.Hà - QT enviet_booker76 13:00 - 17:002176
0987557788
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 17:00 - 21:302150
0969841841
Ms.Lan - QT enviet_booker7 17:00 - 21:302107
0964144144
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 08:00 - 12:002319
0987495495
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 08:00 - 12:00 
0976496496
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 13:30 - 17:302319
0987495495
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 13:30 - 17:30 
0976496496
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 13:30 - 17:002340
0888640640
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 17:30 - 21:302340
0888640640
NỘI ĐỊA
Ms.Ly enviet_booker24 07:00 - 12:002224
0962842842
Ms.Dương enviet_booker83 08:30 - 11:302283
0965030030
Ms.Cảnh enviet_booker66 08:30 - 12:002223
0967.380.380
Ms.Ly enviet_booker24 13:00 - 16:002224
0962842842
Ms.Cảnh enviet_booker66 13:00 - 17:302223
0967.380.380
Ms.Huyền enviet_booker5 17:30 - 22:30 
0988350350
Ms.Phương enviet_booker63 17:30 - 22:302263
0343320320
Ms.Phương enviet_cs01 07:30 - 11:302190
0967320320
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 08:00 - 12:002163
0966041041
Ms.Phúc enviet_booker36 08:00 - 12:002136
0974710710
Ms.Linh live:enviet_booker48 08:00 - 12:00 
0966742742
Ms.Hà enviet_booker12 08:00 - 12:002112
0972610610
Ms.Châu enviet_cs02 08:00 - 12:002191
0969320320
Ms.Phương enviet_cs01 12:00 - 16:002190
0967320320
Ms.Hà enviet_booker12 13:00 - 17:002112
0972610610
Ms.Châu enviet_cs02 13:00 - 17:002191
0969320320
Ms.Lcc enviet_lcc 13:00 - 17:00 
0987320320
Ms.Linh live:enviet_booker48 13:00 - 17:00 
0966742742
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 13:00 - 17:002163
0966041041
Ms.Phúc enviet_booker36 13:00 - 17:002136
0974710710
Ms.Kiều live:booker86_3 08:00 - 12:002386
0997320320
Ms.Kiều live:booker86_3 13:30 - 17:302386
0997320320
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:002335
0976493493
Ms.Liên enviet-booker35 17:30 - 21:302335
0976493493