Lịch làm việc tuần 06/04/2020->12/04/2020

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Hạnh - QT enviet_booker23 08:00 - 11:302223
0962144144
Ms.Phương - QT enviet-booker6 08:00 - 12:002206
0969020020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 08:00 - 12:002249
0969843843
Ms.Hạnh - QT enviet_booker23 12:00 - 16:302223
0962144144
Ms.Phương - QT enviet-booker6 13:30 - 17:302206
0969020020
Mr.Quang - QT enviet_booker29 13:30 - 17:002229
0965020020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 13:30 - 17:302249
0969843843
Mr.Quang - QT enviet_booker29 17:30 - 21:302229
0965020020
Ms.Hà - QT enviet_booker76 08:00 - 11:302176
0987557788
Mr.Thành - QT enviet-booker20 08:00 - 12:00 
0967374374
Ms.Chi - QT enviet_booker8 08:00 - 12:00 
0968144144
Ms.Trang - QT enviet_booker1 08:00 - 12:00 
0975708708
Ms.Vân - QT enviet_booker2 08:00 - 12:002102
0966487487
Ms.Hà - QT enviet_booker76 12:00 - 16:302176
0987557788
Mr.Thành - QT enviet-booker20 13:30 - 17:30 
0967374374
Ms.Chi - QT enviet_booker8 13:30 - 17:30 
0968144144
Ms.Lan - QT enviet_booker7 13:30 - 17:002107
0964144144
Ms.Trang - QT enviet_booker1 13:30 - 17:30 
0975708708
Ms.Vân - QT enviet_booker2 13:30 - 17:302102
0966487487
Ms.Lan - QT enviet_booker7 17:30 - 21:302107
0964144144
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 08:00 - 12:002340
0976496496
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 08:00 - 12:002319
0987495495
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 08:00 - 12:002340
0888640640
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 13:30 - 17:302340
0976496496
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 13:30 - 17:302319
0987495495
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 13:30 - 17:302340
0888640640
NỘI ĐỊA
Ms.Cảnh enviet_booker66 08:00 - 12:00 
0967.380.380
Ms.Ly enviet_booker24 08:00 - 12:002224
0962842842
Ms.Hương booker85_1 08:00 - 12:002285
0969874874
Ms.Dương enviet_booker83 08:00 - 12:002283
0965030030
Ms.Phương enviet_booker63 08:00 - 12:002263
0343320320
Ms.Ly enviet_booker24 13:30 - 16:302224
0962842842
Ms.Hương booker85_1 13:30 - 17:302285
0969874874
Ms.Cảnh enviet_booker66 13:30 - 17:30 
0967.380.380
Ms.Phương enviet_booker63 13:30 - 17:302263
0343320320
Ms.Dương enviet_booker83 13:30 - 17:302283
0965030030
Ms.Huyền enviet_booker5 17:00 - 22:30 
0988350350
Ms.Nhàn enviet_booker9 08:00 - 11:302109
0974423423
Ms.Linh 08:00 - 12:00 
0966 742 742
Ms.Lcc LCC01@enviet-group.com 08:00 - 12:002163
0977041041
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 08:00 - 12:002163
0966041041
Ms.Quế enviet_booker82 08:00 - 12:002120
0966841841
Ms.Phúc 08:00 - 12:00 
Ms.Hà enviet_booker12 08:00 - 12:002112
0972610610
Ms.Nhàn enviet_booker9 12:00 - 16:302109
0974423423
Ms.Linh 13:30 - 17:30 
0966 742 742
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 13:30 - 17:302163
0966041041
Ms.Quế enviet_booker82 13:30 - 17:302120
0966841841
Ms.Lcc LCC01@enviet-group.com 13:30 - 17:302163
0977041041
Ms.Long Enviet_booker75 13:30 - 17:002175
0967371371
Ms.Phúc 13:30 - 17:30 
Ms.Lcc enviet_booker68 13:30 - 17:002168
0965060060
Ms.Hà enviet_booker12 13:30 - 17:302112
0972610610
Ms.Lcc enviet_booker68 17:30 - 21:302168
0965060060
Ms.Long Enviet_booker75 17:30 - 21:302175
0967371371
Ms.Tuấn live:booker87_3 17:00 - 22:302187
0962020020
Ms.Tiền enviet_booker81 08:00 - 11:302381
0982310310
Ms.Kiều live:booker86_3 08:00 - 12:002386
0997320320
Ms.Tiền enviet_booker81 12:00 - 16:302381
0982310310
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:002335
0976493493
Ms.Kiều live:booker86_3 13:30 - 17:302386
0997320320
Ms.Liên enviet-booker35 17:30 - 21:002335
0976493493
BAN LÃNH ĐẠO
Ms.Loan 08:00 - 12:00 
0987320320
Ms.Thy - QT 08:00 - 12:002145
0966724724
Ms.Thy - QT 13:30 - 17:302145
0966724724
Ms.Loan 13:30 - 17:30 
0987320320