Lịch làm việc tuần 24/07/2017->30/07/2017

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Hà - QT enviet_booker76 08:00 - 11:302176 0987 55 77 88
Mr.Dương - QT enviet-booker20 08:00 - 12:002120 0967374374
Mr.Duy - QT enviet_booker8 08:00 - 12:00  0968.144.144
Ms.Vân - QT enviet_booker2 08:00 - 12:002102 0966 487 487
Ms.Hà - QT enviet_booker76 12:00 - 16:302176 0987 55 77 88
Mr.Duy - QT enviet_booker8 13:30 - 17:30  0968.144.144
Mr.Dương - QT enviet-booker20 13:30 - 17:302120 0967374374
Ms.Trang - QT enviet_booker1 13:30 - 17:002101 0975708708
Ms.Vân - QT enviet_booker2 13:30 - 17:302102 0966 487 487
Ms.Trang - QT enviet_booker1 17:30 - 21:302101 0975708708
Mr.Tiến - QT live:enviet_booker4 08:00 - 12:002404 0888 640.640
Mr.Tiến - QT live:enviet_booker4 13:30 - 17:302404 0888 640.640
NỘI ĐỊA
Ms.Thắm enviet-booker15 08:00 - 12:002415 01649320320
Ms.Hằng enviet_booker78 08:00 - 12:002478 0989.550.550
Ms.Hằng enviet_booker78 13:30 - 16:302478 0989.550.550
Ms.Thắm enviet-booker15 13:30 - 17:302415 01649320320
Ms.Trinh enviet_booker36 08:00 - 12:002836 0961.330.330
Ms.Trinh enviet_booker36 13:30 - 17:302836 0961.330.330
Ms.Vi enviet_booker47 08:00 - 11:302147 0968 327 327
Ms.Hường enviet_booker66 08:00 - 12:00  0965 060 060
Ms.Long 08:00 - 12:00  0941527871
Ms.Vi enviet_booker47 12:00 - 16:302147 0968 327 327
Ms.Long 13:30 - 17:30  0941527871
Ms.Hường enviet_booker66 13:30 - 17:30  0965 060 060
Ms.Thúy enviet_booker50 13:30 - 17:002150 0969841841
Ms.Thúy enviet_booker50 17:30 - 21:302150 0969841841
Ms.Hảo enviet-booker37 17:30 - 22:30  0966350350
Ms.Tiền enviet_booker81 08:00 - 11:302381 0982.310.310
Ms.Thủy enviet_booker19 08:00 - 12:002319 0987495495
Ms.Ngọc enviet_booker40 08:00 - 12:002340 0976.496.496
Ms.Tiền enviet_booker81 12:00 - 15:302381 0982.310.310
Ms.Ngọc enviet_booker40 13:30 - 16:302340 0976.496.496
Ms.Thủy enviet_booker19 13:30 - 17:302319 0987495495
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:002335 0976493493
Ms.Liên enviet-booker35 17:30 - 21:302335 0976493493
Ms.Lợi enviet_booker60 08:00 - 12:002960 0967380380
Ms.Lợi enviet_booker60 13:30 - 17:302960 0967380380