Lịch làm việc tuần 09/09/2019->15/09/2019

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 08:00 - 12:002249
0969843843
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 12:30 - 16:302249
0969843843
Mr.Thành - QT enviet-booker20 08:00 - 12:00 
0967374374
Mr.Thành - QT enviet-booker20 12:30 - 16:30 
0967374374
Ms.Vân - QT enviet_booker2 16:30 - 17:302102
0966487487
Ms.Vân - QT enviet_booker2 18:00 - 21:002102
0966487487
NỘI ĐỊA
Ms.Hương booker85_1 08:00 - 12:002285
0969874874
Ms.Hương booker85_1 12:30 - 16:302285
0969874874
Ms.Nhàn enviet_booker9 08:00 - 12:002109
0974423423
Ms.Lcc LCC01@enviet-group.com 08:00 - 12:002163
0977041041
Ms.Lcc LCC01@enviet-group.com 12:30 - 16:302163
0977041041
Ms.Nhàn enviet_booker9 12:30 - 16:302109
0974423423
Ms.Tuấn live:booker87_3 16:30 - 17:302187
0962020020
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 16:30 - 17:302163
0966041041
Ms.Hảo enviet-booker37 16:30 - 21:00 
0966350350
Ms.Chi enviet_booker8 16:30 - 21:00 
0968144144
Ms.Tuấn live:booker87_3 18:00 - 21:002187
0962020020
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 18:00 - 21:002163
0966041041
Ms.Kiều booker86@enviet-group.com 08:00 - 12:002386
0997320320
Ms.Kiều booker86@enviet-group.com 13:30 - 17:302386
0997320320