Lịch làm việc tuần 18/09/2017->24/09/2017

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Mr.Quang - QT enviet_booker29 08:00 - 12:002229 0933.320.320
Ms.Phương - QT enviet-booker6 08:00 - 12:002206 0944320320
Ms.Hạnh - QT enviet_booker23 08:00 - 12:002223 0962144144
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 13:30 - 17:302262 0972.481.481
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 18:00 - 21:002262 0972.481.481
Ms.Vân - QT enviet_booker2 08:00 - 12:002102 0966 487 487
Ms.Thy - QT enviet_booker45 08:00 - 12:002145 0966.724.724
Ms.Trang - QT enviet_booker1 09:30 - 13:302101 0975708708
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 13:30 - 17:302150 0969841841
Mr.Dương - QT enviet-booker20 13:30 - 17:302120 0967374374
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 18:00 - 21:002150 0969841841
Mr.Dương - QT enviet-booker20 18:00 - 21:002120 0967374374
Mr.Tiến - QT live:enviet_booker4 09:30 - 13:302404 0888 640.640
NỘI ĐỊA
Ms.Hằng enviet_booker78 08:00 - 12:002478 0989.550.550
Ms.Như 08:00 - 12:00  01229 162769
Ms.Thắm enviet-booker15 13:30 - 17:302415 01649320320
Ms.Ly enviet_booker24 08:00 - 12:002224 0962842842
Ms.Giang enviet_booker83 08:00 - 12:002283 0965030030
Ms.Hằng enviet_booker73 08:00 - 12:002273 0966.020.020
Ms.Nga enviet_booker63 08:00 - 12:002221 0966 854 854
Ms.Huyền enviet_booker49 09:30 - 13:302249 0969843843
Ms.Hằng enviet.booker28 13:30 - 17:30  0996320320
Ms.Huyền enviet_booker5 17:30 - 22:30  0988350350
Ms.Hằng enviet.booker28 18:00 - 21:00  0996320320
Ms.Nhàn enviet_booker9 08:00 - 12:002109 0974423423
Ms.Điệp lcc02@enviet-group.com 08:00 - 12:002163 01678791020
Ms.Hà enviet_booker12 08:00 - 12:002192 0965320320
Ms.Điệp lcc02@enviet-group.com 13:30 - 17:302163 01678791020
Ms.Tân lcc01@enviet-group.com 13:30 - 17:002163 0977041041
Ms.Tân lcc01@enviet-group.com 17:30 - 21:302163 0977041041
Ms.Hảo enviet-booker37 17:30 - 22:30  0966350350
Ms.Ngọc enviet_booker40 08:00 - 12:002340 0976.496.496
Ms.Thủy enviet_booker19 08:00 - 12:002319 0987495495
Ms.Tiền enviet_booker81 13:30 - 17:002381 0982.310.310
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:002335 0976493493
Ms.Tiền enviet_booker81 17:30 - 20:002381 0982.310.310
Ms.Liên enviet-booker35 17:30 - 21:002335 0976493493