Lịch làm việc tuần 17/09/2018->23/09/2018

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 08:00 - 12:002150 0969841841
Ms.Hà - QT enviet_booker76 08:00 - 12:002176 0987 55 77 88
Ms.Lan - QT enviet_booker7 08:00 - 12:002107 0964.144.144
Ms.Vân - QT enviet_booker2 08:00 - 12:002102 0966 487 487
Mr.Thành - QT enviet-booker20 13:30 - 17:002120 0978320320
Ms.Hà - QT enviet_booker76 13:30 - 17:302176 0987 55 77 88
Ms.Vi - QT enviet_booker47 13:30 - 17:002147 0968 327 327
Ms.Vân - QT enviet_booker2 13:30 - 17:302102 0966 487 487
Ms.Lan - QT enviet_booker7 13:30 - 17:302107 0964.144.144
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 13:30 - 17:302150 0969841841
Ms.Vi - QT enviet_booker47 17:30 - 21:302147 0968 327 327
Mr.Thành - QT enviet-booker20 17:30 - 21:302120 0978320320
NỘI ĐỊA
Ms.Hằng enviet_booker78 08:00 - 12:002478 0989.550.550
Ms.Như enviet_booker68 08:00 - 12:002468 0967144144
Ms.Như enviet_booker68 13:30 - 17:302468 0967144144
Ms.Hằng enviet_booker78 13:30 - 17:302478 0989.550.550
Ms.Trinh enviet_booker36 08:00 - 12:002836 0961.330.330
Ms.Trinh enviet_booker36 13:30 - 17:302836 0961.330.330
Ms.Duyên enviet-booker15 08:00 - 11:302115 0962030030
Ms.Nhàn enviet_booker9 08:00 - 12:002109 0974423423
Ms.Chi enviet_booker8 08:00 - 12:00  0968144144
Ms.Tuấn live:booker87_3 08:00 - 12:00 
Ms.Long Enviet_booker75 08:00 - 12:002175 0967371371
Ms.Trâm LCC01@enviet-group.com 08:00 - 12:002163 0977041041
Ms.Duyên enviet-booker15 12:00 - 16:302115 0962030030
Ms.Chi enviet_booker8 13:30 - 17:30  0968144144
Ms.Tuấn live:booker87_3 13:30 - 17:30 
Ms.Trâm LCC01@enviet-group.com 13:30 - 17:302163 0977041041
Ms.Long Enviet_booker75 13:30 - 17:302175 0967371371
Ms.Nhàn enviet_booker9 13:30 - 17:302109 0974423423
Ms.Quế enviet_booker82 13:30 - 17:002120 0966 841 841
Ms.Điệp lcc02@enviet-group.com 13:30 - 17:002163 0966041041
Ms.Điệp lcc02@enviet-group.com 17:30 - 21:302163 0966041041
Ms.Quế enviet_booker82 17:30 - 21:302120 0966 841 841
Ms.Hà enviet_booker12 17:30 - 22:302112 0972610610
Ms.Hảo enviet-booker37 17:30 - 22:00  0966350350
Ms.Trân booker84@enviet-group.com 08:00 - 11:308318 0966431431
Ms.Kiều booker86@enviet-group.com 08:00 - 12:002386 0997.320.320
Ms.Liên enviet-booker35 08:00 - 12:002335 0976493493
Ms.Trân booker84@enviet-group.com 12:00 - 16:308318 0966431431
Ms.Kiều booker86@enviet-group.com 13:30 - 17:302386 0997.320.320
Ms.Tiền enviet_booker81 13:30 - 17:002381 0982.310.310
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:302335 0976493493
Ms.Tiền enviet_booker81 17:30 - 21:302381 0982.310.310
BAN LÃNH ĐẠO
Ms.Thy - QT 08:00 - 11:302145 0966.724.724
Ms.Thy - QT 12:00 - 16:302145 0966.724.724