Lịch làm việc tuần 22/07/2019->28/07/2019

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Lan - QT enviet_booker7 08:00 - 11:302107
0964.144.144
Ms.Vi - QT enviet_booker47 08:00 - 11:302147
0968 327 327
Ms.Hà - QT enviet_booker76 08:00 - 12:002176
0987 55 77 88
Mr.Thành - QT enviet-booker20 08:00 - 12:00 
0967374374
Ms.Trang - QT enviet_booker1 08:00 - 12:00 
0975708708
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 08:00 - 12:002150
0969841841
Ms.Vi - QT enviet_booker47 12:00 - 16:302147
0968 327 327
Ms.Lan - QT enviet_booker7 12:00 - 16:302107
0964.144.144
Ms.Trang - QT enviet_booker1 13:30 - 17:30 
0975708708
Ms.Vân - QT enviet_booker2 13:30 - 17:002102
0966 487 487
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 13:30 - 17:302150
0969841841
Mr.Thành - QT enviet-booker20 13:30 - 17:30 
0967374374
Ms.Hà - QT enviet_booker76 13:30 - 17:302176
0987 55 77 88
Ms.Vân - QT enviet_booker2 17:30 - 21:302102
0966 487 487
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 08:00 - 11:302319
0987495495
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 08:00 - 12:002340
0976.496.496
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 12:00 - 16:302319
0987495495
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 13:30 - 17:302340
0976.496.496
NỘI ĐỊA
Ms.Lcc LCC01@enviet-group.com 08:00 - 12:002163
0977041041
Ms.Duyên enviet-booker15 08:00 - 12:002115
0962030030
Ms.Tuấn live:booker87_3 08:00 - 12:00 
0962 020 020
Ms.Hà enviet_booker12 08:00 - 12:002112
0972610610
Ms.Hà enviet_booker12 13:30 - 17:302112
0972610610
Ms.Tuấn live:booker87_3 13:30 - 17:30 
0962 020 020
Ms.Duyên enviet-booker15 13:30 - 17:302115
0962030030
Ms.Lcc LCC01@enviet-group.com 13:30 - 17:302163
0977041041
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 13:30 - 17:002163
0966041041
Ms.Nhàn enviet_booker9 13:30 - 17:002109
0974423423
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 17:30 - 21:302163
0966041041
Ms.Nhàn enviet_booker9 17:30 - 21:302109
0974423423
Ms.Hảo enviet-booker37 17:00 - 22:30 
0966350350
Ms.Kiều booker86@enviet-group.com 08:00 - 12:002386
0997.320.320
Ms.Kiều booker86@enviet-group.com 13:30 - 17:302386
0997.320.320
Ms.Tiền enviet_booker81 13:30 - 17:002381
0982.310.310
Ms.Tiền enviet_booker81 17:30 - 21:302381
0982.310.310
BAN LÃNH ĐẠO
Ms.Thy - QT 08:00 - 12:002145
0966.724.724
Ms.Thy - QT 13:30 - 17:302145
0966.724.724