Lịch làm việc tuần 18/01/2021->24/01/2021

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ - NỘI ĐỊA
Ms.Phương - QT - NĐ enviet-booker6 07:00 - 11:302206
0969020020
Ms.Huyền - QT - NĐ enviet_booker49 08:30 - 12:002249
0969843843
Ms.Phương - QT - NĐ enviet-booker6 12:00 - 15:302206
0969020020
Ms.Huyền - QT - NĐ enviet_booker49 13:00 - 17:302249
0969843843
Ms.Vi - QT - NĐ enviet_booker47 07:30 - 11:302147
0968327327
Ms.Thy - QT - NĐ 07:30 - 12:002145
0966724724
Ms.Lan - QT - NĐ enviet_booker7 07:30 - 12:002107
0964144144
Ms.Trang - QT - NĐ enviet_booker1 07:30 - 12:00 
0918557788
Ms.Chi - QT - NĐ enviet_booker8 07:30 - 12:00 
0968144144
Ms.Vi - QT - NĐ enviet_booker47 12:00 - 16:002147
0968327327
Ms.Hà - QT - NĐ enviet_booker76 13:30 - 16:302176
0987557788
Mr.Thành - QT - NĐ enviet-booker20 13:30 - 16:30 
0967374374
Ms.Chi - QT - NĐ enviet_booker8 13:30 - 17:00 
0968144144
Ms.Lan - QT - NĐ enviet_booker7 13:30 - 17:002107
0964144144
Ms.Trang - QT - NĐ enviet_booker1 13:30 - 17:00 
0918557788
Ms.Thy - QT - NĐ 13:30 - 17:002145
0966724724
Ms.Hà - QT - NĐ enviet_booker76 17:00 - 21:302176
0987557788
Mr.Thành - QT - NĐ enviet-booker20 17:00 - 21:30 
0967374374
Ms.Thủy - QT - NĐ enviet_booker19 08:00 - 12:002319
0987495495
Ms.Ngọc - QT - NĐ enviet_booker40 08:00 - 12:002340
0976496496
Ms.Thủy - QT - NĐ enviet_booker19 13:30 - 17:302319
0987495495
Ms.Ngọc - QT - NĐ enviet_booker40 13:30 - 17:302340
0976496496
Ms.Hiền - QT - NĐ live:enviet_booker4 13:30 - 17:002340
0888640640
Ms.Hiền - QT - NĐ live:enviet_booker4 17:30 - 21:302340
0888640640
NỘI ĐỊA
Ms.Ly enviet_booker24 07:00 - 12:002224
0962842842
Ms.Dương enviet_booker83 08:30 - 11:302283
0965030030
Ms.Cảnh enviet_booker66 08:30 - 12:00 
0967.380.380
Ms.Dương enviet_booker83 12:00 - 17:002283
0965030030
Ms.Ly enviet_booker24 13:30 - 16:302224
0962842842
Ms.Cảnh enviet_booker66 13:00 - 17:30 
0967.380.380
Ms.Huyền enviet_booker5 17:00 - 22:30 
0988350350
Ms.Phương enviet_booker63 17:00 - 22:302263
0343320320
Ms.Phương enviet_cs01 07:30 - 11:302190
0967320320
Ms.Lcc enviet_lcc 07:30 - 12:00 
0987320320
Ms.Linh live:enviet_booker48 07:30 - 12:00 
0966742742
Ms.Phúc enviet_booker36 07:30 - 12:002136
0974710710
Ms.Phương enviet_cs01 12:00 - 16:002190
0967320320
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 13:30 - 16:302163
0966041041
Ms.Hà enviet_booker12 13:30 - 16:302112
0972610610
Ms.Nhàn enviet_booker9 13:30 - 17:002109
0974423423
Ms.Phúc enviet_booker36 13:30 - 17:002136
0974710710
Ms.Lcc enviet_lcc 13:30 - 17:00 
0987320320
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 17:00 - 21:302163
0966041041
Ms.Hà enviet_booker12 17:00 - 21:302112
0972610610
Ms.Liên enviet-booker35 08:00 - 12:002335
0976493493
Ms.Trân booker84_2 08:00 - 12:008318
0966431431
Ms.Kiều live:booker86_3 08:00 - 12:002386
0997320320
Ms.Tiền enviet_booker81 13:30 - 17:002381
0982310310
Ms.Kiều live:booker86_3 13:30 - 17:302386
0997320320
Ms.Trân booker84_2 13:30 - 17:308318
0966431431
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:302335
0976493493
Ms.Tiền enviet_booker81 17:30 - 21:302381
0982310310