Lịch làm việc tuần 16/01/2017->22/01/2017

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
Phú Quốc : (077) 730.5050
Ms.Lợi enviet_booker60 08:00 - 12:002960 0967380380
Hồ Chí Minh : (08) 7300.5050
Ms.Lan-QT enviet_booker7 08:00 - 12:002107 0964.144.144
Ms.Trang-QT enviet_booker1 08:00 - 12:002101 0975708708
Ms.Vân-QT enviet_booker2 08:00 - 12:002102 0966 487 487
Ms.Huệ enviet_booker82 08:00 - 12:002182 01642320320
Ms.Thủy-QT enviet-booker3 09:30 - 13:302103 0973550550
Ms.Vi enviet_booker47 09:30 - 13:302147 0968 327 327
Ms.Thy-QT enviet_booker45 13:30 - 17:302145 0966.724.724
Mr.Tuấn enviet_booker9 13:30 - 17:302109 0974423423
Mr.Dương-QT enviet-booker20 13:30 - 17:302120 0967374374
Mr.Long enviet_booker75 13:30 - 17:302175 0966.041.041
Ms.Hảo enviet-booker37 17:30 - 23:00  0966350350
Mr.Dương-QT enviet-booker20 18:00 - 21:002120 0967374374
Mr.Long enviet_booker75 18:00 - 21:002175 0966.041.041
Mr.Tuấn enviet_booker9 18:00 - 21:002109 0974423423
Hà Nội : (04) 7300.5050
Ms.Hằng enviet_booker73 09:30 - 13:302273 0966.020.020
Ms.Huyền enviet_booker49 12:00 - 12:002249 0969843843
Mr.Chinh-QT enviet_booker62 12:00 - 12:002262 0972.481.481
Ms.Phương-QT enviet-booker6 12:00 - 12:002206 0944320320
Ms.Ly enviet_booker24 12:00 - 12:002224 0962842842
Mr.Quang-QT enviet_booker29 12:00 - 12:002229 0933.320.320
Ms.Giang enviet_booker83 13:30 - 17:302283 0965030030
Ms.Hằng enviet.booker28 13:30 - 17:302273 0996320320
Ms.Hằng enviet.booker28 18:00 - 21:002273 0996320320
Ms.Giang enviet_booker83 18:00 - 21:002283 0965030030
Ms.Huyền enviet_booker5 18:00 - 23:00  0988350350
Đà Nẵng : (0511) 730.5050
Ms.Liên enviet-booker35 08:00 - 12:002335 0976493493
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:302335 0976493493
Côn Đảo : (064) 730.5050
Ms.Trinh enviet_booker36 08:00 - 12:002836 0961.330.330
Cần Thơ : (0710) 730.5050
Ms.Ngọc enviet_booker12 08:00 - 12:002512 0962.020 020
Ms.Ngọc enviet_booker12 13:30 - 17:302512 0962.020 020
Mr.Nam enviet_booker80 17:00 - 23:00  01242.061.061
Bình Dương : (0650) 730.5050
Ms.Thắm enviet-booker15 08:00 - 12:002415 01649320320
Ms.Vân enviet_booker68 13:30 - 17:302468 0967144144 -