Lịch làm việc tuần 22/05/2017->28/05/2017

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
Phú Quốc : (077) 730.5050
Ms.Lợi enviet_booker60 08:00 - 12:002960 0967380380
Hồ Chí Minh : (08) 7300.5050
Ms.Thy-QT enviet_booker45 08:00 - 12:002145 0966.724.724
Ms.Lan-QT enviet_booker7 08:00 - 12:002107 0964.144.144
Ms.Trang-QT enviet_booker1 08:00 - 12:002101 0975708708
Ms.Hà-QT enviet_booker76 09:30 - 13:302176 0987 55 77 88
Mr.Dương-QT enviet-booker20 13:30 - 17:302120 0967374374
Ms.Thúy enviet_booker50 13:30 - 17:302150 0969841841
Ms.Hảo enviet-booker37 17:30 - 23:00  0966350350
Ms.Thúy enviet_booker50 18:00 - 21:002150 0969841841
Mr.Dương-QT enviet-booker20 18:00 - 21:002120 0967374374
Hà Nội : (04) 7300.5050
Ms.Phương-QT enviet-booker6 08:00 - 12:002206 0944320320
Ms.Ly enviet_booker24 08:00 - 12:002224 0962842842
Ms.Hạnh-QT enviet_booker23 08:00 - 12:002223 0962144144
Mr.Quang-QT enviet_booker29 08:00 - 12:002229 0933.320.320
Mr.Chinh-QT enviet_booker62 08:00 - 12:002262 0972.481.481
Ms.Huyền enviet_booker49 08:00 - 12:002249 0969843843
Ms.Hằng enviet_booker73 09:30 - 13:302273 0966.020.020
Ms.Hằng enviet.booker28 13:30 - 17:30  0996320320
Ms.Giang enviet_booker83 13:30 - 17:302283 0965030030
Ms.Giang enviet_booker83 18:00 - 21:002283 0965030030
Ms.Hằng enviet.booker28 18:00 - 21:00  0996320320
Đà Nẵng : (0511) 730.5050
Ms.Ngọc enviet_booker40 08:00 - 12:002340 0976.496.496
Ms.Tiền enviet_booker81 08:00 - 12:002381 0982.310.310
Ms.Thủy enviet_booker19 09:30 - 13:302319 0987495495
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:002335 0976493493
Ms.Liên enviet-booker35 17:30 - 21:002335 0976493493
Côn Đảo : (064) 730.5050
Ms.Trinh enviet_booker36 08:00 - 12:002836 0961.330.330
Cần Thơ : (0710) 730.5050
Mr.Nam enviet_booker80 17:00 - 23:00  01242.061.061
Bình Dương : (0650) 730.5050
Ms.Hằng enviet_booker78 08:00 - 12:002478 0989.550.550
Ms.Vân enviet_booker68 08:00 - 12:002468 0967144144 -
Ms.Thắm enviet-booker15 13:30 - 17:302415 01649320320