Lịch làm việc tuần 21/09/2020->27/09/2020

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ - NỘI ĐỊA
Ms.Phương - QT - NĐ enviet-booker6 08:00 - 11:302206
0969020020
Ms.Huyền - QT - NĐ enviet_booker49 08:00 - 12:002249
0969843843
Mr.Chinh - QT - NĐ enviet_booker62 08:00 - 12:002262
0972481481
Ms.Phương - QT - NĐ enviet-booker6 12:00 - 16:302206
0969020020
Mr.Quang - QT - NĐ enviet_booker29 13:30 - 17:002229
0965020020
Mr.Chinh - QT - NĐ enviet_booker62 13:30 - 17:302262
0972481481
Ms.Huyền - QT - NĐ enviet_booker49 13:30 - 17:302249
0969843843
Mr.Quang - QT - NĐ enviet_booker29 17:30 - 21:302229
0965020020
Ms.Lan - QT - NĐ enviet_booker7 08:00 - 11:302107
0964144144
Ms.Vân - QT - NĐ enviet_booker2 08:00 - 12:002102
0966487487
Ms.Trang - QT - NĐ enviet_booker1 08:00 - 12:00 
0918557788
Ms.Hà - QT - NĐ enviet_booker76 08:00 - 12:002176
0987557788
Ms.Vi - QT - NĐ enviet_booker47 08:00 - 12:002147
0968327327
Ms.Chi - QT - NĐ enviet_booker8 08:00 - 12:00 
0968144144
Ms.Lan - QT - NĐ enviet_booker7 12:00 - 16:302107
0964144144
Ms.Vi - QT - NĐ enviet_booker47 13:30 - 16:302147
0968327327
Ms.Hà - QT - NĐ enviet_booker76 13:30 - 17:302176
0987557788
Ms.Trang - QT - NĐ enviet_booker1 13:30 - 17:30 
0918557788
Ms.Vân - QT - NĐ enviet_booker2 13:30 - 17:302102
0966487487
Ms.Chi - QT - NĐ enviet_booker8 13:30 - 17:30 
0968144144
Mr.Thành - QT - NĐ enviet-booker20 13:30 - 17:00 
0967374374
Mr.Thành - QT - NĐ enviet-booker20 17:30 - 21:30 
0967374374
Ms.Ngọc - QT - NĐ enviet_booker40 08:00 - 12:002340
0976496496
Ms.Thủy - QT - NĐ enviet_booker19 08:00 - 12:002319
0987495495
Ms.Hiền - QT - NĐ live:enviet_booker4 08:00 - 12:002340
0888640640
Ms.Thủy - QT - NĐ enviet_booker19 13:30 - 17:302319
0987495495
Ms.Ngọc - QT - NĐ enviet_booker40 13:30 - 17:302340
0976496496
Ms.Hiền - QT - NĐ live:enviet_booker4 13:30 - 17:302340
0888640640
NỘI ĐỊA
Ms.Ly enviet_booker24 08:00 - 12:002224
0962842842
Ms.Cảnh enviet_booker66 08:00 - 12:00 
0967.380.380
Ms.Dương enviet_booker83 08:00 - 12:002283
0965030030
Ms.Ly enviet_booker24 13:30 - 17:302224
0962842842
Ms.Cảnh enviet_booker66 13:30 - 17:30 
0967.380.380
Ms.Dương enviet_booker83 13:30 - 17:302283
0965030030
Ms.Huyền enviet_booker5 17:00 - 22:30 
0988350350
Ms.Phương enviet_booker63 17:00 - 22:302263
0343320320
Ms.Hà enviet_booker12 08:00 - 11:302112
0972610610
Ms.Phúc enviet_booker36 08:00 - 12:00 
0974.710.710
Ms.Long Enviet_booker75 08:00 - 12:002175
0967371371
Ms.Nhàn enviet_booker9 08:00 - 12:002109
0974423423
Ms.Linh live:enviet_booker48 08:00 - 12:00 
0966742742
Ms.Lcc LCC01@enviet-group.com 08:00 - 12:002163
0977041041
Ms.Hà enviet_booker12 12:00 - 16:302112
0972610610
Ms.Long Enviet_booker75 13:30 - 17:302175
0967371371
Ms.Lcc LCC01@enviet-group.com 13:30 - 17:302163
0977041041
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 13:30 - 17:002163
0966041041
Ms.Nhàn enviet_booker9 13:30 - 17:302109
0974423423
Ms.Linh live:enviet_booker48 13:30 - 17:30 
0966742742
Ms.Phúc enviet_booker36 13:30 - 17:30 
0974.710.710
Ms.Tuấn live:booker87_3 13:30 - 17:002187
0962020020
Ms.Tuấn live:booker87_3 17:30 - 21:302187
0962020020
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 17:30 - 21:302163
0966041041
Ms.Kiều live:booker86_3 08:00 - 11:302386
0997320320
Ms.Tiền enviet_booker81 08:00 - 12:002381
0982310310
Ms.Trân booker84_2 08:00 - 12:008318
0966431431
Ms.Kiều live:booker86_3 12:00 - 16:302386
0997320320
Ms.Tiền enviet_booker81 13:30 - 17:302381
0982310310
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:002335
0976493493
Ms.Trân booker84_2 13:30 - 17:308318
0966431431
Ms.Liên enviet-booker35 17:30 - 21:302335
0976493493
BAN LÃNH ĐẠO
Ms.Lcc enviet_lcc 08:00 - 12:00 
0987320320
Ms.Thy - QT - NĐ 08:00 - 12:002145
0966724724
Ms.Lcc enviet_lcc 13:30 - 17:30 
0987320320
Ms.Thy - QT - NĐ 13:30 - 17:302145
0966724724