Lịch làm việc tuần 20/05/2019->26/05/2019

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Phương - QT enviet-booker6 08:00 - 11:302206 0969.020.020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 08:30 - 12:302249 0969843843
Mr.Quang - QT enviet_booker29 09:30 - 13:302229 0965.020.020
Ms.Trang - QT enviet_booker1 08:00 - 12:00  0975708708
Ms.Vân - QT enviet_booker2 08:00 - 12:002102 0966 487 487
Ms.Hà - QT enviet_booker76 09:30 - 13:302176 0987 55 77 88
Ms.Lan - QT enviet_booker7 13:30 - 17:302107 0964.144.144
Ms.Lan - QT enviet_booker7 18:00 - 21:002107 0964.144.144
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 08:00 - 12:002319 0987495495
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 13:30 - 17:002340 0976.496.496
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 17:30 - 21:002340 0976.496.496
NỘI ĐỊA
Ms.Hằng enviet_booker78 13:30 - 17:302478 0989.550.550
Ms.Hương booker85_1 08:00 - 12:002285 0969874874
Ms.Dương enviet_booker83 13:30 - 17:302283 0965.030.030
Ms.Phương enviet_booker63 13:30 - 17:302263 0343.320.320
Ms.Huyền enviet_booker5 17:30 - 22:00  0988350350
Ms.Lcc lcc02@enviet-group.com 08:00 - 12:002163 0966041041
Ms.Lcc LCC01@enviet-group.com 13:30 - 17:002163 0977041041
Ms.Nhàn enviet_booker9 13:30 - 17:302109 0974423423
Ms.Lcc LCC01@enviet-group.com 17:30 - 21:002163 0977041041
Ms.Chi enviet_booker8 17:30 - 22:30  0968144144
Ms.Nhàn enviet_booker9 18:00 - 21:002109 0974423423
Ms.Liên enviet-booker35 08:00 - 12:002335 0976493493
Ms.Kiều booker86@enviet-group.com 08:00 - 12:002386 0997.320.320
Ms.Trân booker84@enviet-group.com 09:30 - 13:308318 0966431431
Ms.Tiền enviet_booker81 13:30 - 17:002381 0982.310.310
Ms.Tiền enviet_booker81 17:30 - 21:002381 0982.310.310